No to sobie pogadamy ….

No to sobie pogadamy ....
Przeglądając Pismo Święte natknęłam się na słowa Św. Pawła: … Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo, tym, którzy go słuchają … (Ef. 4:29) Mimo, że Paweł nie kierował ich stricte do małżeństwa zaczęłam zastanawiać się nad tym: w, jaki sposób ...